Actualitate

Zeci de angajări la primării pe final de an

Primăriile din Gorj au dat drumul la angajări la acest final de an.

Primăria Bălănești a scos la concurs un post de consilier debutant la compartimentul Agricultură, Cadastru, Topografie. Sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și un an vechime. Concursul va fi pe 29 noiembrie.

Este concurs și la Primăria Turceni, pentru un post de referent asistent la Compartimentul Impozite și Taxe. Sunt necesare studii liceale respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat și un an vechime. Proba scrisă va fi pe 9 decembrie.

Trei posturi sunt scoase la concurs de Primăria Aninoasa. Un post este de consilier superior la compartimentul Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice. Vechimea în specialitatea studiilor trebuie să fie de cel puțin șapte ani. Prima probă a concursului este programată pe data de 2 decembrie.

Aceeași primărie angajează consilier debutant la compartimentul Juridic. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe ale comunicării; cursuri de perfecţionare sau specializare - arhivar.

Un alt post scos la concurs este de consilier debutant la compartimentul Cadastru, Agricultură, Urbanism. Aici se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti. Data de sustinere a probei scrise pentru ultimele două posturi este 15.12.2021, ora 10:00.

Primăria Dănești caută consilier achiziţii publice, concursul fiind pe 13 decembrie. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor sociale, din care domeniul ştiinţelor juridice. Nu este necesară vechimea în muncă.

La Dănciulești este scos la concurs un post de consilier superior la Compartimentul Cadastru și Agricultură. Se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre şi cadastru și șapte ani vechime în muncă. Proba scrisă va fi pe 13 decembrie.

Și primăria Godinești caută consilier juridic cu șapte ani vechime și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice. Concursul va fi pe 13 decembrie. Aceeași primărie caută un consilier debutant la Asistență socială, aici condiția fiind studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Concursul va fi pe 15 decembrie.

La Crușeț, primăria caută consilier juridic, grad superior, adică tot cu șapte ani vechime, concursul fiind pe 16 decembrie. 

La Mătăsari se caută inspector debutant pe Resurse Umane și Stare civilă, care să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Concursul va fi pe 17 decembrie.

La Bîlteni, primăria caută consilier achiziţii publice cu șapte ani vechime și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti ,domeniul de licenţă inginerie civilă cu specializarea construcţii civile sau industriale. Concursul va fi pe 17 decembrie.

Primăria Hurezani caută inspector superior la Impozite și Taxe, cu șapte ani vechime și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe economice. Concursul va fi pe 21 decembrie.

Primăria Albeni face mai multe angajări. Este vorba de un consilier achiziții publice, grad superior, cu șapte ani vechime, proba scrisă fiind pe 22 decembrie. Tot atunci este concursul pentru postul de consilier asistent la Compartimentul Agricol, aici fiind necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și un an vechime. Pe 23 decembrie este concursul pentru postul de consilier asistent la Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, unde sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice și un an vechime. De asemenea, este proba scrisă pentru postul de consilier debutant la Compartimentul Agricol, unde se cer  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul topografie și un an vechime.

Două angajări face și primăria Bărbătești, fiind vorba despre un consilier achiziţii publice cu un an vechime și studii superioare, dar și de un inspector asistent la Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții, unde sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: construcţii, arhitectură sau urbanism și un an vechime. Concursurile sunt e 27 și 29 decembrie.

Primăria Bumbești Jiu caută consilier juridic grad superior, cu șapte ani vechime și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice – specializarea drept. Proba scrisă va fi pe 3 ianuarie. 

La Drăguțești, primăria angajează inspector debutant la Compartimentul agricol, cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele specializări: inginerie geodezică sau topografie minieră. Concursul va fi pe 27 decembrie.

Sunt posturi scoase la concurs și de Primăria Târgu Jiu, fiind vorba despre un inspector superior la Serviciul Urmărire, executare silită persoane fizice, proba scrisă fiind pe 28 decembrie, dar și de un consilier asistent la Protecția Muncii, pentru care concursul este pe 2 decembrie.

Vizualizări: 5,037

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Actualitate:

Citește și: