Actualitate

Județul ministrului Energiei, băgat la masa Tranziției Juste. Și nu numai!

Guvernul vrea să mai bage șase județe la masa Fondului pentru Tranziție Justă, deși banii rămân aceiași. Gorjul este de departe cel mai afectat județ, dar probabil nu va mai rămâne mare lucru la împărțeală. Inițial erau șase județe în plan, acum se dorește să se ajungă la 12.

Informația apare într-un document postat de Ministerul Fondurilor Europene. “Anexa D a Raportului de Țară 2020, a identificat 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, care trebuie sprijinite la nivel economic și social și mai ales în procesul de reducere semnificativă a emisiilor cu efect de seră (65% din emisiile de GES din România provenind din industria minieră și producție). Romania a identificat si alte zone cu aspecte problematice similare, pentru care se află in proces de negociere cu Comisia Europeana privind posibilitatea finanțării prin intermediul FTJ (județele Maramureș, Caraș-Severin, Alba, Brașov, Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți)”, se arată în documentul intitulat Sinteza Programul Operațional Tranziție Justă.

Oricum, cele două miliarde de euro vor fi cheltuiți pe incubatoare de afaceri și consultanță, după cum rezultă din document.

“La acest moment pe baza analizei socioeconomice a situației celor 6 teritorii JTF, au fost identificate următoarele priorități de investiții: 

Prioritatea 1 O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării Categorii de investiții:

1.1.Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri 

1.2.Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 

1.3.Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor; 

1.4. Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători; 

1.5.Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică; 

1.6. Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate; 

1.7. Creșterea gradului de digitalizare aserviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri.

Prioritatea 2 O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse 

Categorii de investiții: 

2.1.Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde 

2.2.Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operationale)- poate fi o solutie finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte integrate decontaminare/regenerare/reconversie 

2.3.Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea)

2.4. Investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali 

Prioritatea 3 O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 

Categorii de intervenții 

3.1.Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate 

3.2.Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor inclusiv prin măsuri de management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul urban 

3.3.Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea consolidării economiei circulare 

3.4. Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

Prioritatea 4 O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă 

Categorii de intervenții: 

4.1. Perfecționarea lucrătorilor Calificare și recalificare în diverse sectoare verzi ale economiei 

4.2. Sprijin financiar pt persoanele disponibilizate care sunt aproape de varsta pensionării( Pension Bridging) 

4.3. Asistență oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă( inclusiv pachete de mobilitate). 

4.4.Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă( inclusiv sprijin medical)

POTJ 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,766 mld de Euro FEN, din care 0,766 mld JTF și 1 mld. NGEU la care se adaugă cofinanțare națională de 0,264 mld fiind disponibili în total 2,030 mld euro".

Vizualizări: 3,092

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Actualitate:

Citește și: