Politică

Categoriile care mai pot cumula pensia cu salariul de la stat

Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care elimină cumulul pensie-salariu la stat și permite creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani.

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat să poată exercita opţiunea pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu condiţia suspendării plăţii pensiei. Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Angajații din sectorul public care sunt și în pensie au obligația ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să opteze fie pentru continuarea activității până la 70 de ani, cu suspendarea plății pensiei, fie pentru suspendarea contractului/ raportului de serviciu și intrarea în pensie.

Au fost introduse unele excepții de la regula suspendării pensiei pe perioada activității ca salariat în sectorul public. Este vorba despre persoanele alese în funcții de autoritate sau demnitate publică sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție – excepție introdusă pentru ca legea să fie constituțională; persoanele care beneficiază de drepturi de autor; personalul didactic de predare pensionat încadrat în regim de plata cu ora; pensionarii încadrați în gradul III de invaliditate; membrii Academiei Române; asistenții personali ai persoanelor cu handicap; asistenții maternali; îngrijitorii la domiciliu pentru persoana vârstnică.

Vizualizări: 2,352

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: