Politică

Strategia energetică europeană, pusă în dezbatere publică

Ministerul Energiei a iniţiat o consultare publică ce vizează noua strategie europeană privind angajamentul internaţional în domeniul energiei, potrivit unui anunţ postat pe site-ul instituţiei.

Ministerul Energiei supune proiectul noii strategii a UE privind angajamentul internaţional în domeniul energiei consultării publice în scopul colectării, de la părţile interesate, de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest document.

Ministerul aşteaptă acest feed-back de la toate părţile interesate până la 31 ianuarie 2022. Adoptarea acestei strategii este previzionată pentru prima jumătate a acestui an.

Uniunea Europeană, în calitate de semnatară al Acordului de la Paris privind schimbările climatice, s-a angajat ferm să contribuie la limitarea creşterii temperaturii medii globale la cel mult două grade celsius peste nivelurile pre-industriale. În vederea îndeplinirii acestui angajament, UE a elaborat Pactul ecologic european, care vizează transformarea Europei într-un prim continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

În acest sens, Uniunea a aprobat o legislaţie europeană în domeniul climei (European Climate Law), pentru a converti aceste angajamente politice într-o obligaţie legală. De asemenea, aceasta include obiectivul la nivel european de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu caracter obligatoriu şi mai ambiţios, de 55% până în 2030, arată reprezentanţii ministerului.

Contextul energetic global a suferit schimbări majore în ultimul deceniu, conturate de dinamica cererii şi a ofertei pe pieţele globale, inovaţiile în domeniul energiei ecologice, precum şi noile obiective şi ambiţii globale în materie de combatere a schimbărilor climatice. Acestea sunt doar câteva exemple care indică necesitatea unei revizuiri a politicii externe a Uniunii Europene în domeniul energiei.

În acest sens, Comisia Europeană a prezentat noua strategie europeană privind angajamentul internaţional în domeniul energiei, care va explora noi oportunităţi de implementare a unui sistem energetic nepoluant, promovare a eficienţei energetice şi a tehnologiilor sigure şi durabile, precum şi asigurare a unei tranziţii juste.

Astfel, strategia reflectă importanţa crescândă a dimensiunii internaţionale a politicilor europene în domeniul energiei şi al climei, ca rezultat al eforturilor UE de a accelera progresul global în materie de decarbonizare a sistemelor energetice.

Tranziţia energetică va îndrepta Uniunea Europeană, în mod treptat, către o producţie de energie din surse regenerabile, mai locală, în defavoarea importurilor de combustibili fosili. În egală măsură, UE va valorifica poziţia sa curentă de exportator de soluţii energetice ecologice, fapt care va conduce la noi oportunităţi de export pentru industria europeană de tehnologie ecologică, precum şi o creştere economică sustenabilă şi noi locuri de muncă.

Astfel, noua strategie a Uniunii Europene privind angajamentul internaţional în domeniul energiei ar trebui să îndeplinească următoarele obiective: accelerarea tranziţiei energetice globale, asigurând securitatea aprovizionării şi rezilienţa, accesibilitatea energiei în materie de costuri, protecţia mediului înconjurător şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi, în special, combaterea sărăciei energetice; sprijinirea punerii în aplicare a prevederilor Pactului ecologic european la nivelul
UE, asigurând, în acelaşi timp, menţinerea securităţii în aprovizionarea cu energie (facilitarea importurilor de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon şi asigurarea accesului la materiile prime şi tehnologiile esenţiale, necesare tranziţiei energetice; asigurarea unor lanţuri de aprovizionare reziliente.

Un alt scop este îmbunătăţirea securităţii cibernetice; protecţia şi adaptarea infrastructurii, cu precădere a celei esenţiale); promovarea comerţului internaţional, a concurenţei şi a pieţelor lichide şi funcţionale, în vederea asigurării accesibilităţii energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon, prin creşterea eficienţei energetice şi reducerea costurilor.

Se urmăreşte anticiparea şi gestionarea eficientă a provocărilor geopolitice şi de securitate, în contextul unei politici externe solide, al dezvoltării unor planuri de diversificare economică şi energetică echitabile din punct de vedere social, prin intermediul unor parteneriate bilaterale sau regionale şi al oferirii de sprijin celor mai afectate economii, pentru ca acestea să se transforme pe baza experienţei europene în privinţa tranziţiei juste.

Totodată, UE propune cercetarea comună privind tehnologiile ecologice şi instituirea de măsuri multilaterale, pentru facilitarea formării pieţei globale a energiei, menţinerea competitivităţii industriei Uniunii Europene şi asigurarea accesibilităţii energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
 

Vizualizări: 1,248

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: