Actualitate

Se fac că fac control la Ambulanță și ascund problemele reale

Sunt deja câțiva ani de când șefii Prefecturii Gorj ne spun că sunt probleme de management la Serviciul de Ambulanță Județean, dar soluții nu au. Fostul prefect a reușit să schimbe managerul și atât, că problemele au rămas aceleași. Cea mai mare rămâne lipsa de medici, fiind un singur medic pe schimb, iar uneori niciunul.

Prefectul Marcel Iacobescu a dispus un nou control, a dat presei un nou raport cu deficiențe, dar semne că situația se va îmbunătăți nu sunt.

„Se poate concluziona că managementul general al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj nu poate realiza o bună gestiune financiară a serviciului prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, aceasta împietând asupra îndeplinirii rolului principal, respectiv de a presta serviciul public de asistență medicală de urgență și transport medical în condiții de calitate și siguranță“, se arată în raport. Adică un limbaj de lemn, prin care ei ne anunță că se fac că fac.

Vă prezentăm integral măsurile dispuse, ca să înțelegeți de ce spunem că de fapt nu se va schimba nimic. Sunt doar niște amenințări cu dosare penale, de parcă astea rezolvă criza de medici și problemele tehnice ale ambulanțelor vechi.

 

 

Cap. IV MĂSURI / RECOMANDĂRI:

A. Măsuri:

Prin intermediul sistemului de control intern managerial Comitetul Director va asigura:

1. Includerea în procesul de inventariere generală anuală a patrimoniului Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a obligațiilor față de terți și a buteliilor (tuburilor) de oxigen deținute prin închiriere prin parcurgerea și consemnarea rezultatelor inventarierii in procesul verbal, conform procedurii de la pct. 17 și 19 din Normele privind inventarierea.

2. Efectuarea cercetării administrative pentru a se angaja răspunderea juridică a persoanelor responsabile de abaterile constatate în prezentul raport și pentru recuperarea pierderii suferite pe seama bugetului SJA Gorj (amenzi, transport sanitar, despăgubiri civile).

3. Actualizarea anuală a tarifelor pentru serviciile prestate de SJA Gorj, având în vedere și prețurile practicate de alte servicii de ambulanță din țară și clarificarea aspectelor referitoare la aplicarea tarifelor de la pct. 3 din hotărârea Comitetului Director nr.13/30.08.2018.

4. Supravegherea înregistrării în contabilitate a tuturor operațiunilor economico-financiare la momentul în care acestea au loc, concomitent cu revizuirea procesului de înregistrare la registratura instituției și circuitul acestora în cadrul instituției.

5. Utilizarea contului 473 - decontări din operațiuni în curs de clarificare, pentru sumele care necesită clarificări, respectiv amenzi, despăgubiri, cheltuieli judiciare.

 

B. Recomandări pentru organul ierarhic superior:

1. Având în vedere concluzia generală a verificărilor, respectiv că managementul general al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj nu poate realiza o bună gestiune financiară a serviciului prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, aceasta împietând asupra îndeplinirii rolului principal de a presta serviciul public de asistență medicală de urgență și transport medical în condiții de calitate și siguranță, se recomandă Ministerului Sănătății ca, în conformitate cu prevederile art.118 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, să analizeze și să dispună, după caz, înlocuirea persoanelor care asigură managementul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

2. Se va transmite Ministerului Sănătății propunere de elaborare a unui proiect de hotărâre de Guvern în temeiul art.100, alin.(16) din Legea nr.95/2006 care să reglementeze activitatea privind transportul sanitar la cerere și de asigurare a asistenței medicale la cerere pentru manifestații sportive și alte manifestații cu public larg, ca activitate finanțată integral din venituri proprii, stabilindu-se în același timp și criterii și competențe pe baza cărora Comitetul director aprobă tarifele pentru prestarea acestor activități.

3. Raportat la prevederile art.8 din Ordinul M.S. nr. 1519/2009 se propune efectuarea unui analize cu privire la oportunitatea unui control al eliberării/prelungirii autorizației de funcționare nr.2/14.05.2013, având în vedere și ultimul proces verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de reperezentanții DSP Gorj, pentru nerespectarea termenelor de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în raportul de control nr. CAZ3832/15.11.2021 al Corpului de Control al Ministrului Sănătății.

 

C. Sesizarea altor organisme cu atribuții în domeniul controlului financiar public intern și de cercetare:

1. Sesizarea inspecției economico-financiare din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, în temeiul art.22 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, pentru ca prin acte administrative să se poată dispune măsuri pentru protejarea fondurilor publice și a patrimoniului public și/sau pentru stabilirea/plata/recuperarea prejudiciilor pornind de la constatările menționate în prezentul raport, în conformitate cu H.G. nr. 1028/2021 privind stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice.

 

2. Pentru abaterile prevăzute de actele normative ce pot intra în sfera răspunderii penale, în funcție și de constatările inspecției economico-financiare, stabilite prin acte de constatare/administrative, se va sesiza Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru efectuarea de cercetări necesare și legale.

Vizualizări: 1,694

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Actualitate:

Citește și: