Politică

Încă un proiect de lege pentru pensionarea minerilor și energeticienilor

Deputatul PSD, Adrian Solomon, a făcut un proiect de lege prin care minerilor și energeticienilor cărora li s-au recunoscut în august condițiile speciale de muncă să li se aplice și o recunoaștere retroactivă a acestora.

Asta ar face posibilă ieșirea la pensie a miilor de salariați din CE Oltenia care au 52 de ani și au lucrat în ultimii 25 de ani în cariere miniere sau termocentrale.

În proiectul de lege sunt articole pe care Solomon le-a propus și în vară, el avertizând că fără acestea legea nu este aplicabilă și minerii sunt păcăliți.

Cei care au făcut prima lege greșită încearcă acum și ei să o repare printr-o ordonanță de urgență, dacă va fi și guvernul de acord. Inițiativa lui Solomon este bună și pentru că ar putea pune o presiune pe guvern, între partide fiind o adevărată competiție cu privire la cine e mai cu moț când este vorba de sprijinirea minerilor și energeticienilor. Prea preocupați de imaginea lor au reușit să facă o lege proastă și rămâne de văzut dacă le-a venit mintea la cap.

Vă prezentăm proiectul de lege al lui Solomon integral, pentru aceia care stăpânesc cât de cât legislația în domeniu, că poate mai sunt lacune și în acesta.

LEGE
pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.I. – Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, după alineatul (43) se introduce un nou alineat, alineatul (44), cu următorul cuprins:

"(44) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă."

2. După articolul 562 se introduce un nou articol, articolul 563, cu următorul cuprins:

"Art. 563. - (1) Prin excepţie de la prevederile art.55 alin.(1) lit.b), persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art.30 alin.(1) lit.i) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

(2) Pentru persoanele care au desfăşurat activităţile prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani."

Art.II. - (1) De prevederile art.30 alin.(44) şi art.563 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

(3) În situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76. alin. (1) din Constituția României, republicată.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta inițiativă legislativă vine în sprijinul unei categorii de persoane care a lucrat în activităţi de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

Pentru a înlătura discriminările create ca urmare a acordării, prin ordonanţe de urgenţă, a beneficiului grupei de muncă pentru alte categorii de activităţi, este necesară completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul recunoașterii perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001, ca locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă și pentru aceste activități.

Neasimilarea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001, nu va face posibilă aplicarea reducerii de vârstă întrucât, persoanelor respective, nu li s-a recunoscut grupa de muncă şi, ca atare, nu pot beneficia de reducere.

Activitățile desfășurate au un ridicat nivel al riscului și ca urmare a evaluării acestuia în ceea ce privește accidentele sau bolile profesionale a reieșit că acestea contribuie la afectarea gravă a sănătății angajaților, ceea ce face imperios necesară adoptarea măsurilor legislative corespunzătoare cu referire la reducerea vârstelor standard de pensionare.

Luând în considerare că angajaţii sunt expuşi în majoritatea timpului la temperaturi extreme, în spații puțin ventilate sau în medii cu puternice degajări de pulberi, ceea ce determină afecţiuni respiratorii care nu le permite munca în astfel de medii, precum și necesitatea menţinerii forţei de muncă şi a locurilor de muncă din industria de producţie a energiei electrice în termocentrale pe baza de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru a înlătura gravele diferenţe de tratament juridic dintre categoriile de asiguraţi în sistemul public în ceea ce priveşte recunoaşterea şi garantarea unor drepturi de asigurări sociale, supunem spre adoptare prezenta propunere legislativă.

Vizualizări: 8,442

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: