Anchetă

”Gaură” de 800.000 de lei la Aparegio, descoperită de Curtea de Conturi!

Inspectorii Camerei de Conturi Gorj au descoperit un prejudiciu estimat la 800.000 de lei, în urma unei acțiuni de control, care a avut loc anul trecut, la operatorul de apă și canal Aparegio Gorj SA.

Concluzia Curții de Conturi, consemnată într-un raport de control, relevă faptul că, în urma abaterilor generatoare de prejudicii și prin înregistrarea în evidența contabilă a unor tranzacții efectuate în condiții nelegale, situațiile financiare nu prezintă fidel și clar poziția societății la finele anului 2019. Mai mult, modul de administrare a patrimoniului Aparegio nu a fost în toate cazurile în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile operatorului de apă și canal din Gorj. 

Concret, inspectorii de conturi au constatat că obiectivele de investiții realizate din fonduri externe nerambursabile, în cadrul proiectului "Extindere și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", recepționate prin procese verbale de recepție finală, nu au fost predate către unitățile administrativ teritoriale beneficiare, iar abaterea estimată se cifrează la 90.674.000 de lei, adică peste 20 de milioane de euro.

Abia în timpul controlului, directorul Aparegio SA, Traian Pătrășcoiu, a emis decizii privind constituirea de comisii de predare - primire a lucrărilor de investiții finalizate pentru fiecare unitate administrativ teritorială beneficiară.

Tot la capitolul abateri contabile, de data asta doar de un million de euro, adică 4.665.000 de lei, a fost contabilizată și menținerea nejustificată a unor sume în contul "Decontări din operații în curs de clarificare" reprezentând lucrări de investiții realizate, precum și TVA aferentă unor lucrări de investiții realizate sau TVA la lucrările neînregistrate în evidența contabilă (812.000 lei). 

Cel mai grav este că lucrări de investiții, în sumă de 354.000 de lei, efectuate în cadrul unei asocieri, nu au fost înregistrate în evidența contabilă a societății, iar inspectorii de conturi au lăsat ca măsuri remedierea acestor deficiențe.

Bugetul societății a fost păgubit, potrivit raportului Curții de Conturi, cu 195.000 de lei, prin neluarea de măsuri pentru recuperarea plăților efectuate reprezentând dobânzi restante, dobânzi penalizatoare, dispuse de instanța de judecată, precum și cheltuieli de executare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Aparegio SA. 

Prejudiciu în dauna bugetului Aparegio este considerat și achiziția de materiale promoționale cu 29.000 de lei peste normativul de cheltuieli aferent acțiunilor de protocol. 

Inspectorii de conturi au dispus să se stabilească întinderea prejudiciului și aplicarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, după ce Aparegio a plătit 557.000 de lei, în calitate de terț poprit, o obligație dispusă de instanța de judecată, ca urmare a refuzului societății de a face poprire pe sumele datorate constructorului unui obiectiv de investiții, precum și cheltuieli de executare ca urmare a nepunerii în executare de bunăvoie a unor titluri executorii.

În raportul de control este menționat și faptul că din bugetul Aparegio a fost plătită o amendă de 12.000 de lei, iar conducerea societății nu a luat măsuri de recuperare a banilor de la persoanele vinovate pentru aplicarea acelei amenzi. 

Inspectorii de conturi au stabilit că Aparegio SA a fost păgubită și prin plata a 21.000 de lei, reprezentând despăgubiri, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare ca urmare a nepunerii în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

 

 

 

Vizualizări: 3,477

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Anchetă:

Citește și: